Władek rozdział 4 Mówisz po angielsku?

 0    114 Datenblatt    miszkurka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
where did you learn
Lernen beginnen
gdzie się nauczyłeś
duration
Lernen beginnen
czas trwania
lost in translation
Lernen beginnen
utracone w tłumaczeniu
I understand you perfectly
Lernen beginnen
doskonale cię rozumiem
Dutch
Lernen beginnen
holenderski
Finnish
Lernen beginnen
fiński
Danish
Lernen beginnen
duński
garbage
Lernen beginnen
śmieci (AmE)
word up
Lernen beginnen
no jasne (AmE sl)
memorize
Lernen beginnen
nauczyć się na pamięć
phonetically
Lernen beginnen
fonetycznie
samesies
Lernen beginnen
ja też, tak samo (AmE sl)
uneduceted
Lernen beginnen
niewykształcony
ought to
Lernen beginnen
powinien
neglect
Lernen beginnen
zaniedbywać
cheat
Sometimes kids try and cheat on their school tests, but they usually get caught.
Lernen beginnen
ściągać
Dzieci próbują czasem oszukiwać na sprawdzianach, ale zwykle zostają przyłapane.
required course
Lernen beginnen
przedmiot obowiązkowy
require
Lernen beginnen
wymagać
focus my attention on
Lernen beginnen
skupić się na
core classes
Lernen beginnen
najważniejsze przedmioty
core
Lernen beginnen
istota, sedno
touch-and-go
Lernen beginnen
niepewny
advisor
Lernen beginnen
doradca
I'm behind
Lernen beginnen
mam zaległości
drown
Lernen beginnen
tonąć
hire
Lernen beginnen
zatrudniać
tutor
Lernen beginnen
korepetytor
principal
Lernen beginnen
dyrektor szkoły (AmE)
elementary school
Lernen beginnen
szkoła podstawowa (AmE)
primary school
Lernen beginnen
szkoła podstawowa (BmE)
opportunity
This is a great opportunity to meet interesting people.
Lernen beginnen
okazja, możliwość
To świetna okazja na poznanie ciekawych ludzi.
head teacher
Lernen beginnen
dyrektor szkoły (BmE)
foreign exchange program
Lernen beginnen
program wymiany zagranicznej
on the basis of
Lernen beginnen
na podstawie
academic excellence
Lernen beginnen
wyniki w nauce
exception
It's an exception.
Lernen beginnen
wyjątek
To wyjątek.
willing
I'm willing to give you another chance.
Lernen beginnen
chętny
Jestem skłonny dać ci jeszcze jedną szansę.
chateau
Lernen beginnen
pałac, zamek
county
Lernen beginnen
hrabstwo
immeresed
Lernen beginnen
pochłoniety
average
The average cost of a two bedroom house has risen by a third.
Lernen beginnen
przeciętny
Przeciętny koszt domu z dwiema sypialniami wzrósł o jedną trzecią.
fluent
After four years spent in Canada she spoke fluent English.
Lernen beginnen
płynny
Po czterech latach w Kanadzie mówiła płynnie po angielsku.
pick up
Lernen beginnen
złapać język (naturalnie)
get by
Lernen beginnen
dać sobie radę
begginer
Lernen beginnen
początkujący
guide
You cannot go without a guide.
Lernen beginnen
przewodnik
Nie można iść bez przewodnika.
modern art
When you come to London you should see the Museum of Modern Art.
Lernen beginnen
sztuka współczesna
Kiedy przyjedziesz do Londynu, powinieneś zwiedzić Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
tapestry
Lernen beginnen
gobelin
bubble wrap
Lernen beginnen
folia bąbelkowa
rubbish
I sat there and listened to all that rubbish he came up with about the company.
Lernen beginnen
śmieci (BmE)
Siedziałam tam i słuchałam wszystkich tych kłamstw, które wymyślił o firmie.
advanced
Lernen beginnen
zaawansowany
needlework
Lernen beginnen
robótki ręczne
granted
Lernen beginnen
to prawda
technicalities
Lernen beginnen
szczegóły techniczne
appreciation
I have a real appreciation for anyone who takes the time to learn another language.
Lernen beginnen
uznanie
Mam ogromne uznanie dla każdego, kto poświęca swój czas na nauczenie się nowego języka.
candlelight
Lernen beginnen
blask świecy
a flair for languages
Lernen beginnen
żyłka do języków
flair
Lernen beginnen
wrodzony talent
go abroad
Lernen beginnen
jechać za granicę
fully master
Lernen beginnen
w pełni opanować
in order
Lernen beginnen
po kolei
mother tongue
Lernen beginnen
język ojczysty
figure out
I can't figure out how to do this.
Lernen beginnen
domyślić się
Nie mogę wymyślić, jak to zrobić.
additional skills
Lernen beginnen
dodatkowe umiejętności
lyric
Lernen beginnen
tekst piosenki
joy
Lernen beginnen
radość
sense of humour
Lernen beginnen
poczucie humoru
diligent student
Lernen beginnen
pilny uczeń
follow
Lernen beginnen
nadążać
long-term
It would be nice if I could make long-term plans, but right now I'm just living day-by-day.
Lernen beginnen
długoterminowy
Byłoby miło, gdybym mógł robić długoterminowe plany, ale teraz żyję po prostu z dnia na dzień.
cel
Lernen beginnen
cel
valuable
Lernen beginnen
cenny
dedicated
Lernen beginnen
zaangażowany
value
Lernen beginnen
wartość
bring joy
Lernen beginnen
przynosić radość
entertainment
E! Online.com is the source for entertainment news, celebrity gossip and pictures.
Lernen beginnen
rozrywka
E! Online.com jest źródłem wiadomości ze świata rozrywki, plotek o celebrytach i zdjęć.
chore
Doing the dishes is a chore, but someone’s got to do it!
Lernen beginnen
obowiązek
Mycie naczyń to nieprzyjemny obowiązek, ale ktoś musi to robić.
lack of
Lernen beginnen
brak czegoś
lack of practice
Lernen beginnen
brak praktyki
caused by
Lernen beginnen
spowodowany przez
ultimate test
Lernen beginnen
decydująca próba
tourist destination
Our city is a popular tourist destination.
Lernen beginnen
miejsce turystyczne
Nasze miasto jest popularnym celem turystycznym.
sense of accomplishment
Lernen beginnen
satysfakcja z osiągnięcia
pre-intermediate level
Lernen beginnen
niższy poziom średnio zaawansowany
commonly
Lernen beginnen
powszechnie
unsatisfactory
Lernen beginnen
niezadowalający
imperfect
Lernen beginnen
niedoskonały
I can make myself understood
Lernen beginnen
potrafię się porozumieć (sprawić, że bedę zrozumiana)
serious consequences
Lernen beginnen
poważne konsekwencje
face
I have an ugly face
Lernen beginnen
stawić czoło
mam brzydką twarz
guess
Lernen beginnen
zgadywać
look it up in a dictionary
Lernen beginnen
sprawdzić to w słowniku
at the intermediate level
Lernen beginnen
na poziomie średniozaawansowanym
feel insecure
Lernen beginnen
czuć się niepewnie
I studied it at school
Lernen beginnen
uczyłem się go w szkole
I picked it up from
Lernen beginnen
złapałem język z
so so
Lernen beginnen
tak sobie
upper-intermediate
Lernen beginnen
wyższy średniozaawansowany
proficient
I'm proficient in Microsoft Word and Excel, but my other IT skills could use some improvement.
Lernen beginnen
biegły
Potrafię biegle posługiwać się programami Microsoft Word i Excel, ale reszta moich umiejętności informatycznych mogłaby być lepsza.
spelling
Lernen beginnen
pisownia, ortografia
pronunciation
She watched Spanish films with subtitles to improve her pronunciation.
Lernen beginnen
wymowa
Oglądała hiszpańskie filmy z napisami, żeby poprawić swoją wymowę.
vacabulary
Lernen beginnen
słownictwo
stress
Lernen beginnen
akcentować
phonetic symbols
Lernen beginnen
symbole fonetyczne
coursebook
Lernen beginnen
podręcznik
workbook
Lernen beginnen
zeszyt ćwiczeń
notebook
Lernen beginnen
zeszyt
etymology
Lernen beginnen
etymologia (pochodzenie słów)
sign language
Lernen beginnen
język migowy
memorise
Lernen beginnen
zapamiętywać
figure out
I can't figure out how to do this.
Lernen beginnen
wykombinować
Nie mogę wymyślić, jak to zrobić.
insecure
Lernen beginnen
niepewny
rug
The rugs need cleaning.
Lernen beginnen
dywanik
Dywany wymagają czyszczenia.
stunned
Lernen beginnen
zaszokowany

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.