Władek rozdział 3 Polska i Polacy

 0    154 Datenblatt    miszkurka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mayor
Lernen beginnen
burmistrz
rioting
Lernen beginnen
zamieszki
looting
Lernen beginnen
grabież
National Guard
Lernen beginnen
gwardia narodowa
tank
Lernen beginnen
czołg
martial law
Lernen beginnen
stan wojenny
declare
Lernen beginnen
ogłosić
shut down
Lernen beginnen
zamknąć
gem
Lernen beginnen
klejnot
His Holiness
Lernen beginnen
jego świątobliwość
pontiff
Lernen beginnen
biskup
the pontiff
Lernen beginnen
papież
solar system
Lernen beginnen
układ słoneczny
discover radium
Lernen beginnen
odkryć rad
be naturalized
Lernen beginnen
zdobyć obywatelstwo
polish by birth
Lernen beginnen
polka z urodzenia
Boy
Who is this boy?
Lernen beginnen
o rany
Kim jest ten chłopak?
the Carpathian Mountains
Lernen beginnen
Karpaty
expect
Lernen beginnen
spodziewać się
Jews
Lernen beginnen
Żydzi
dignity
Lernen beginnen
godność
rise
We've noted a steady rise in salaries.
Lernen beginnen
wzrastać
Odnotowujemy stały wzrost płac.
excerpt
You can read an excerpt from his new novel for free.
Lernen beginnen
fragment
Możesz za darmo przeczytać fragment jego nowej powieści.
profound
Your speech was very profound.
Lernen beginnen
dogłębny
Twoja przemowa była bardzo głęboka.
monument
The monument in the middle of the town commemorates those who died in WWII.
Lernen beginnen
pomnik
Pomnik w środku miasta upamiętnia tych, którzy zginęli podczas II wojny światowej.
Warsaw Uprising
Lernen beginnen
powstanie warszawskie
address
Give me your address, please.
Lernen beginnen
przemawiać
Podaj mi swój adres, proszę.
tremendous
The team did a tremendous job.
Lernen beginnen
olbrzymi
Zespół wykonał imponującą pracę.
sincere
Please, accept our sincere apologies.
Lernen beginnen
szczery
Proszę przyjąć nasze szczere przeprosiny.
Prime Minister
Lernen beginnen
premier
former president
Lernen beginnen
były prezydent
former
Lernen beginnen
były
leading
Lernen beginnen
wybitny
the Solidarity Movement
Lernen beginnen
solidarność
the Miracle of Vistula
Lernen beginnen
cud nad Wisłą
Vistula
Lernen beginnen
Wisła
bent on
Lernen beginnen
zdeterminowany
conquest
Lernen beginnen
podbój
invade
We just have to hope that no other country invades us, because our army is not very strong.
Lernen beginnen
najechać
Jako że nasza armia nie jest zbyt silna, musimy po prostu mieć nadzieję, że żaden inny kraj nas nie najedzie.
tough
She's a tough woman.
Lernen beginnen
trudny
Ona jest twardą kobietą.
occupation
Lernen beginnen
okupacja
endure
I've had a challenging life, but I always endure the hard times.
Lernen beginnen
znosić
Miałem życie pełne wyzwań, ale zawsze potrafię przetrzymać ciężkie czasy.
beyond
Lernen beginnen
poza
the Katyn forest massacre
Lernen beginnen
zbrodnia katyńska
ghetto
Lernen beginnen
getto
uprising
Lernen beginnen
powstanie
capital city
Lernen beginnen
stolica
citizen
He's a US citizen.
Lernen beginnen
obywatel
On jest obywatelem Stanów Zjednoczonych.
countless
Lernen beginnen
niezliczony
doesn't revolve around us
Lernen beginnen
nie kręci się wokół nas
revolve
Lernen beginnen
obracać
instead
He invited her instead of me.
Lernen beginnen
zamiast
Zaprosił ją zamiast mnie.
merely
Yvonne was so angry, but rather than yelling, she merely stood in silence, her mouth open in shock.
Lernen beginnen
zaledwie
Yvonne była bardzo zła, ale zamiast krzyczeć, stała tylko w ciszy z ustami otwartymi z szoku.
remind
Lernen beginnen
przypominać
one-hit wonder
Lernen beginnen
gwiazda jednego przeboju
modest
Be modest and humble.
Lernen beginnen
skromny
Bądź skromny i pokorny.
perhaps
Perhaps we could send her some flowers?
Lernen beginnen
być może
Być może moglibyśmy wysłać jej kwiaty?
wise
It was a wise decision.
Lernen beginnen
rozsądny
To była mądra decyzja.
Central Europe
Lernen beginnen
Europa Środkowa
insist
Lernen beginnen
nalegać
depend
Lernen beginnen
zależeć
recognise
Lernen beginnen
rozpoznawać
boast
Lernen beginnen
chwalić się
landscape
The landscape in Canada is just beautiful - forests and mountains and streams everywhere.
Lernen beginnen
krajobraz
Krajobraz w Kanadzie jest po prostu piękny - wszędzie lasy, góry i strumienie.
the Baltic Sea
Lernen beginnen
Morze Bałtyckie
picturesque
Lernen beginnen
malowniczy
the Vistula
Lernen beginnen
Wisła
the Oder
Lernen beginnen
Odra
breathtaking
Lernen beginnen
zapierający dech
Masurian Lakes
Lernen beginnen
jeziora mazurskie
peak
My athletic career will probably peak when I'm about 30.
Lernen beginnen
szczyt
Moja kariera sportowa prawdopodobnie osiągnie szczytowy poziom, gdy będę miał około 30 lat.
the Tatra Mountains
Lernen beginnen
Tatry
summit
Edmund Hillary was the first man to reach the summit of Mount Everest.
Lernen beginnen
szczyt
Edmund Hillary był pierwszym człowiekiem, który zdobył szczyt Mount Everest.
Mount Rysy
Lernen beginnen
Rysy
countryside
Lernen beginnen
tereny wiejskie
wilderness
The eremite lives alone in the wilderness.
Lernen beginnen
pustkowie
Pustelnik żyje samotnie w dziczy.
charming
Lernen beginnen
czarujący
delightful
Lernen beginnen
zachwycający
market square
Lernen beginnen
rynek
cobblestone alley
Lernen beginnen
brukowana uliczka
spot
There is a free spot on the beach.
Lernen beginnen
miejsce
Na plaży jest wolne miejsce.
Teutonic Knights
Lernen beginnen
Krzyżacy
regain independence
Lernen beginnen
odzyskać niepodległość
World War II
Lernen beginnen
II wojna światowa
victim
Lernen beginnen
ofiara
complain
Lernen beginnen
narzekać
put the past behind
Lernen beginnen
zostawić przeszłość za sobą
move on
Lernen beginnen
iść naprzód
trip abroad
Lernen beginnen
wycieczka zagraniczna
heartwarming
Lernen beginnen
radujący serce
aware
Lernen beginnen
świadomy
physicist
Lernen beginnen
fizyk
chemist
Steve is the best chemist in our town.
Lernen beginnen
chemik
Steve jest najlepszym aptekarzem w mieście.
polonium
Lernen beginnen
polon
award
The awards ceremony is on February 20.
Lernen beginnen
nagrodzić
Ceremonia rozdania nagród jest 20 lutego.
Nobel Prize
Lernen beginnen
Nagroda Nobla
accomplish
I'm sure you will recover from depression and accomplish great things. After a storm always comes a calm.
Lernen beginnen
osiągnąć
Jestem pewien, że wyjdziesz z depresji i osiągniesz wielkie rzeczy. Po nocy zawsze przychodzi dzień.
feat
Lernen beginnen
wyczyn
director
Woody Allen is one of the best known American directors.
Lernen beginnen
reżyser
Woody Allen jest jednym z najbardziej znanych amerykańskich reżyserów.
cinematographer
Lernen beginnen
operator filmowy
compell
Lernen beginnen
zmuszać
supporter
Lernen beginnen
fan
hugely
Lernen beginnen
ogromnie
overseas
Lernen beginnen
za granicą
audience
Lernen beginnen
widownia
crucial
This phase of our company's growth plan is crucial, so it's very important we don't muck anything up.
Lernen beginnen
kluczowy
Ta faza rozwoju naszej firmy jest kluczowa, dlatego to bardzo ważne, żebyśmy niczego nie zawalili.
citiziens of the world
Lernen beginnen
obywatele świata
involve
Don't forget to involve your little sister in your games, or she'll feel left out.
Lernen beginnen
dotyczyć
Nie zapomnij zaangażować w gry swoją młodszą siostrę. W przeciwnym wypadku poczuje się pominięta.
curse
Lernen beginnen
przeklinać
Polish people like complaining
Lernen beginnen
Polacy lubią narzekać
Poland lies between Germany and Ukraine
Lernen beginnen
Polska leży między Niemcami a Ukrainą
community
Our company should do something for the local community.
Lernen beginnen
gmina
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.
county
Lernen beginnen
powiat
province, voivodship, voivodeship
Lernen beginnen
województwo
metropolian area
Lernen beginnen
aglomeracja
Slavic
Lernen beginnen
słowiański
the Gulf of Gdansk
Lernen beginnen
Zatoka Gdańska
Tricity
Lernen beginnen
Trójmiasto
Hel Peninsula
Lernen beginnen
Półwysep Helski
the Vistula Spit
Lernen beginnen
Mierzeja Wiślana
the Neman
Lernen beginnen
Niemen
Kashubia
Lernen beginnen
Kaszuby
coastal resort
Lernen beginnen
uzdrowisko
Greater Poland
Lernen beginnen
Wielkopolska
Kuyavian-Pomeranian
Lernen beginnen
Kujawsko-Pomorskie
Kuyavia
Lernen beginnen
Kujawy
Lesser Poland
Lernen beginnen
Małopolska
Lodz
Lernen beginnen
Łodzkie
Lower Silesia
Lernen beginnen
Dolny Śląsk
Lublin
Lernen beginnen
Lubelskie
Lubusz
Lernen beginnen
lubuskie
Masovian
Lernen beginnen
Mazowieckie
Podlachia
Lernen beginnen
Podlasie
Pomeranian
Lernen beginnen
Pomorskie
Silesia
Lernen beginnen
Śląsk
Subcarpathia
Lernen beginnen
Podkarpacie
Warmian-Masurian
Lernen beginnen
Warmińsko-Mazurskie
Western-Pomeranian
Lernen beginnen
Zachodniopomorskie
riot
People were so unhappy with the political situation that they started a riot, yelling and smashing windows and causing chaos.
Lernen beginnen
bunt
Ludzie byli tak niezadowoleni z sytuacji politycznej, że wszczęli zamieszki, krzycząc, wybijając okna i wywołując chaos.
loot
Lernen beginnen
grabić
RSVP
Lernen beginnen
proszę o odpowiedź (na zaproszeniach)
pleased
Lernen beginnen
zadowolony
beyond description
Lernen beginnen
nie do opisania
merely
Yvonne was so angry, but rather than yelling, she merely stood in silence, her mouth open in shock.
Lernen beginnen
jedynie
Yvonne była bardzo zła, ale zamiast krzyczeć, stała tylko w ciszy z ustami otwartymi z szoku.
martial
Lernen beginnen
wojenny
coal mine
Lernen beginnen
kopalnia węgla
polluted air
Lernen beginnen
zanieczyszczone powietrze
cargo
Lernen beginnen
ładunek
hearth
Lernen beginnen
palenisko
boundary
Lernen beginnen
granica
accord
Lernen beginnen
porozumienie
the theory of relativity
Lernen beginnen
teoria względności
breakthrough
Lernen beginnen
przełom
pier
I enjoy sitting on the pier and drinking my beer, while watching the yachts dock and undock.
Lernen beginnen
molo
Przyjemnie jest siedzieć na molo z piwem i obserwować, jak jachty cumują i odcumowują.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.