Word of a day #6

 0    31 Datenblatt    dominik550
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
occupy
Lernen beginnen
zająć, zamieszkać, zaprzątać
strike up (sth)
Lernen beginnen
zaczynać (związek), nawiązać (rozmowę)
follow-up
They liked my proposal but there hasn't been any follow-up.
Lernen beginnen
następstwo, kontynuacja
come through
Lernen beginnen
przetrwać, przeżyć
composure
Lernen beginnen
opanowanie, spokój
rake over sth
She kept on raking over her divorce instead of getting on with her life.
Lernen beginnen
rozdrapywać (stare) rany, rozgrzebywać (wspomnienia)
vehement
Despite vehement opposition from her husband, she quit her job to become a writer.
Lernen beginnen
gwałtowny, zacięty, żarliwy
egg sb on
Lernen beginnen
podpuszczać kogoś, namawiać do czegoś
shrug sth off
Lernen beginnen
bagatelizować, lekceważyć
fling sb/sth out
If the old printer doesn't work, just fling it out.
Lernen beginnen
wyrzucać kogoś/coś
racking
Lernen beginnen
dręczący, przysparzający cierpień
stitch sth up
I've ripped my bagpack - can you stitch it up for me?
Lernen beginnen
zszyć coś
breathless
Lernen beginnen
zdyszany, bez tchu
touch sth up
Lernen beginnen
poprawiać coś
to relate
I can't really see how these two issues relate.
Lernen beginnen
powiązać, połączyć, odnosić się (do czegoś)
iron sth out
Lernen beginnen
rozwiązać (problem)
to titter
The students tittered and whispered all through the lecture.
Lernen beginnen
chichotać (nerwowo)
figure sth/sb out
Lernen beginnen
zrozumieć coś/kogoś
step forward
Lernen beginnen
wystapić naprzód, zgłosić się
to convict
The man was convicted of the murder of his father-in-law.
Lernen beginnen
skazać
hand sb over
The hijacker has been handed over to the German police.
Lernen beginnen
wydać kogoś (w czyjeś ręce), przekazać kogoś
underdone
The meat is underdone - I'll put it back in the oven.
Lernen beginnen
niedogotowany (np. o mięsie), niedopieczony
chase sb up
Lernen beginnen
przyciskać kogoś, ponaglać
malignant
Malignant cancer is any form of cancer or growth which can spread to other parts of the body.
Lernen beginnen
złośliwy
turn sth up
You can turn the sleeves up if you're hot.
Lernen beginnen
podwijać coś
to pronounce
Lernen beginnen
oznajmiać, oświadczać, ogłosić
float around
There must be a pen floating around here somewhere.
Lernen beginnen
znajdować się w pobliżu
to holler
I heard him hollering my name to help him.
Lernen beginnen
wykrzykiwać, drzeć się
jump in
Lernen beginnen
wchodzić w rozmowę, wtrącać się
considerate
Lernen beginnen
troskliwy, uprzejmy, miły
firm sth up
Swimming can help you firm up your thighs.
Lernen beginnen
umacniać coś, wzmacniać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.