work & travel (EM 40/2013)

 0    14 Datenblatt    iwa171989
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
smak, odrobina
Chciałbyś poczuć odrobinę US?
Lernen beginnen
flavour
Would you like to get a flavour of the United States?
przypadkowy
Wystawa jest interesująca zarówno dla entuzjastów jak i przypadkowych odwiedzających.
Lernen beginnen
casual
The exhibition is interesting to both the enthusiast and the casual visitor.
zarabiać, zdobywać
Lernen beginnen
earn
umożliwić coś komuś
Oprogramowanie umożliwi ci stworzenie własnych dvd.
Lernen beginnen
to enable sb to do sth
The software enables you to create your own DVDs.
sezonowi pracownicy, personel
Lernen beginnen
seasonal staff
zezwolić komuś na coś
Nie zezwala mu się zostawać (poza domem) do późna.
Lernen beginnen
to allow sb to do sth
He is not allowed to stay out late.
potem, później
Wyjdźmy teraz, a potem zjedzmy.
Lernen beginnen
afterwards
Let's go out now and eat afterward.
karencja, prolongata (bezpłatne lub niezobowiązujące) wydłużenie okresu czegoś
Mają 30-dniową karencję, którą mogą wykorzystać na podróżowanie i przygotowanie się do opuszczenia US.
Lernen beginnen
grace period
They have a 30-day grace period which they can use for travelling and preparing to leave the US.
uczestnictwo
Lernen beginnen
participation
kwalifikujący się do czegoś
Kiedy kwalifikujesz się do głosowania w swoim kraju?
Lernen beginnen
eligible
When are you eligible to vote in your country?
znajomość
Oczekuje się, że aplikanci posiadają dobrą znajamość angielskiego.
Lernen beginnen
command
Applicants will be expected to have (a) good command of English.
ubiegać się o
grant - dotacja, dofinansowanie
Lernen beginnen
to apply for
to apply for a job/passport/grant
pod względem
Ta praca jest wspaniała pod względem wynagrodzenia, ale ma swoje wady.
Lernen beginnen
in terms of
The job is great in terms of salary, but it has its disadvantages.
zakończenie
Droga jest bliska zakończeniu.
Lernen beginnen
completion
The road is nearing completion (= it is nearly finished).

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.