Work & Travel

 0    57 Datenblatt    martadeja
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
smak, odrobina
Lernen beginnen
flavour
przypadkowy, codzienny, naturalny, nieformalny, dorywczy, sezonowy
Lernen beginnen
casual
zarabiać, zdobywać
Lernen beginnen
earn
zapewniać, wyposażyć, dać
Lernen beginnen
provide
umożliwić coś komuś
Lernen beginnen
enable sb to do sth
sezonoway
Lernen beginnen
seasonal
pracownicy, personel
Lernen beginnen
staff
zezwolić komuś na coś
Lernen beginnen
allow sb to do sth
karencja, prolongata, (bezpłatne lub niezobowiązujące) wydłużenie okresu czegoś
Lernen beginnen
grace period
uczestnictwo
Lernen beginnen
participation
kwalifikujący się do czegoś
Lernen beginnen
eligible
znajomość
Lernen beginnen
command
ubiegać się o
Lernen beginnen
to apply for
pod względem
Lernen beginnen
in terms of (np. age)
odpowiednio, właściwie, stosownie
Lernen beginnen
adequately
na, po, za, blisko (w czasie), przy, w, we
Lernen beginnen
upon
zakończenie
Lernen beginnen
completion
zasadniczo, fundamentalnie, gruntowanie
Lernen beginnen
basically
agencja zatrudnienia
Lernen beginnen
staffing agency
akredytować, upełnomocniać
Lernen beginnen
accredit
Departament Stanu
Lernen beginnen
Department of State
wymagać, żądać, potrzebować, wymagany
Lernen beginnen
require
władza, moc, zwierzchnictwo, wiarygodne świadectwo
Lernen beginnen
authority
zakwaterowanie
Lernen beginnen
housing
ustalać termin, zaplanować
Lernen beginnen
schedule
ubezpieczenie
Lernen beginnen
insurence
zapewniać
Lernen beginnen
provide
prawo, uprawnienia do czegoś, kwalifikacje
Lernen beginnen
eligibility
przeprowadzać
Lernen beginnen
conduct
uporać się z czymś
Lernen beginnen
handle
być zobowiązanym do
Lernen beginnen
to be obliged to
poszukiwanie pracy
Lernen beginnen
job hunting
zwracać się do
Lernen beginnen
approach
zapewniać (sobie coś), uzyskać (coś)
Lernen beginnen
secure
staż, umieszczenie, zatrudnienie
Lernen beginnen
placement
należyta staranność
Lernen beginnen
due diligence
zarejestrować
Lernen beginnen
register
pilnować, obserwować
Lernen beginnen
track
nabyć, uzyskać, dostać
Lernen beginnen
obtain
ubezpieczenia społeczne
Lernen beginnen
social security
włącznie (z)
Lernen beginnen
including
załączniki
Lernen beginnen
enclosures
składać
Lernen beginnen
submit
dowód
Lernen beginnen
proof
opłata
Lernen beginnen
fee
pokwitowanie
Lernen beginnen
receipt
zasadniczy, podstawowy, istotny, niezbędny
Lernen beginnen
essential
potwierdzenie
Lernen beginnen
confirmation
mianować, wyznaczać, typować
Lernen beginnen
designate
opłaty manipulacyjne
Lernen beginnen
processing fees
legitymacja
Lernen beginnen
ID
list intencyjny
Lernen beginnen
offer letter
odpowiedni, stosowany, właściwy,
Lernen beginnen
applicable
w stosownych przypadkach
Lernen beginnen
if applicable
aż do
Lernen beginnen
up to
ważny
Lernen beginnen
valid
zamierzony
Lernen beginnen
intended

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.