working life, useful phrases

 0    63 Datenblatt    olamiecz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
premia, dodatek
Lernen beginnen
bonus
szef
Lernen beginnen
boss
kariera zawodowa
Lernen beginnen
career
przepisowy strój
Lernen beginnen
dress code
pracownik
Lernen beginnen
employee
pracodawca
Lernen beginnen
employer
dochód
Lernen beginnen
income
podwyżka
Lernen beginnen
pay rise
stanowisko
Lernen beginnen
position
awansować
Lernen beginnen
promote
awans
Lernen beginnen
promotion
zarobki
Lernen beginnen
salary
pracujący na własny rachunek
Lernen beginnen
self-employed
koszty podróży
Lernen beginnen
travel expenses
zarobki, płaca
Lernen beginnen
wage
warunki pracy
Lernen beginnen
working conditions
przyjąć oferte pracy
Lernen beginnen
accept a job offer
złożyć podanie o pracę
Lernen beginnen
apply for a job
czytać oferty pracy
Lernen beginnen
read job adverts
podpisać umowę
Lernen beginnen
sign a contract
rozpocząć prace
Lernen beginnen
start work
zdolny do wykonywania pracy fizycznej
Lernen beginnen
able to do manual work
dotrzymujacy terminów
Lernen beginnen
able to meet deadlines
być zatrudnionym tymczasowo
Lernen beginnen
be employed on a temporary
zgadzać się z kimś, być w porozumieniu
Lernen beginnen
be in agreement
nadzorować, być szefem
Lernen beginnen
be in charge of sth
być na chorobowym
Lernen beginnen
be off sick
być na zwolnieniu lekarskim L4
Lernen beginnen
be on sick leave
otrzymać awans
Lernen beginnen
be/get promoted
być odpowiedzialnym za
Lernen beginnen
be responsible for
pracować w nadgodzinach
Lernen beginnen
work overtime
żyć z
Lernen beginnen
do sth for a living
zarabiać na życie
Lernen beginnen
earn a living
utworzyć związek zawodowy
Lernen beginnen
form a union
strajkować
Lernen beginnen
go on strike
mieć zdolności organizacyjne
Lernen beginnen
have organisational skills
zdobywać doświadczenie w trakcie wykonywanej pracy
Lernen beginnen
learn on the job
zarabiać na życie, utrzymywać się
Lernen beginnen
make a living
dotrzymywać terminów
Lernen beginnen
meet deadlines
prowadzić biznes
Lernen beginnen
run a bisness
rozpocząć karierę w danej dziedzinie
Lernen beginnen
start a career in sth
pracować na nocną zmianę
Lernen beginnen
working s night shift
mieć ruchomy czas pracy
Lernen beginnen
work flexitime
pracować w firmie
Lernen beginnen
work for the company
pracować pod presją
Lernen beginnen
work under pressure
zostać zwolnionym z pracy
Lernen beginnen
be fired/sacked
zostać zwolnionym w wyniku redukcji etatów
Lernen beginnen
be made redundant
być bezrobotnym
Lernen beginnen
be out of work
emerytura, renta
Lernen beginnen
pension
zrezygnować z pracy, złożyć wypowiedzenie
Lernen beginnen
quit
przejść na emeryture
Lernen beginnen
retire
emerytura
Lernen beginnen
retirement
zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
unemployment benefit
zajmować się (skargami) PV
Lernen beginnen
deal with (complaints) PV
odejść z pracy PV
Lernen beginnen
give up PV
wręczyć (wypowiedzenie) PV
Lernen beginnen
hand in (your resignation) PV
szukać (pracy) PV
Lernen beginnen
look for (a job) PV
wysłać (coś) PV
Lernen beginnen
send (sth) off PV
założyć (firmę) PV
Lernen beginnen
set up (a business) PV
wziąć dzień wolnego PV
Lernen beginnen
take a day off PV
przejąć (firmę) PV
Lernen beginnen
take over (a business) PV
odrzucić (ofertę) PV
Lernen beginnen
turn down (an offer) PV
pracować nad (czymś) PV
Lernen beginnen
work on (sth) PV

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.