das Wörterbuch Deutsch Minus litauisch

Deutsch - lietuvių kalba

seit Litauisch:

1. nuo nuo


Aš dirbuo nuo 8 valandos ryto.
Jis mirė nuo senatvės prieš du metus.
Visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus.
Paštas yra pusė mylios nuo čia.
Gyvenu mažame kaime penkiasdešimt kilometrų nuo Lenkijos sostinės.
Pažinojau Džimą nuo vaikystės.
Berniukas nukrito nuo lovos.
Jis ten gyveno nuo tada kai jam buvo penkeri.