das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

entwickeln auf Polnisch:

1. rozwijać rozwijać


Żeby się rozwijać, musisz ciągle zdobywać nową wiedzę.
Musimy rozwijać komunikację między pracodawcą a pracownikami.
rozwijać swoje umiejętności
Poczekaj kilka dni i zobaczyć, jak rozwijać swoje objawy.
Dlaczego powinniśmy stale rozwijać w sobie nienawiść do tego, co złe?
firma próbuje się rozwijać cały czas
rozwijać się
Żeby się rozwijać, musisz cały czas uczyć się nowych rzeczy.
Zacznij się rozwijać.
W porządku, masz pomysł, teraz jest czas żeby go rozwinąć. / 2. Mój terapeuta myśli, że powinienem rozwijać nowe zainteresowania. / 3. Naprawdę powinienem rozwinąć kilka swoich pomysłów. / 4. Zawód księgowych rozwinął się w XIX wieku...
Po ukończeniu szkoły szukamy sposobów, aby się rozwijać.
Mogę rozwijać swoją karierę.
Musimy rozwijać zasoby energii odnawialnej.
Potrzeba rozwijać nasze produkty patrząc na nie z punktu widzenia użytkownika końcowego.

Polnisch Wort "entwickeln"(rozwijać) tritt in Sätzen auf:

Deutsch fur das Berufsleben B1 4.5+6.5
Alles klar neu 3 Kapitel 3 Erfindungen
Niemiecki 1L - Worte 2 Lektion
Słowka niemiecki rozdziial 20/21
Niemiecki - Nauka i technika; Logman, WSiP

2. rozwijać się rozwijać się


rozwijać się wśród zmieniającej ekonomii

Polnisch Wort "entwickeln"(rozwijać się) tritt in Sätzen auf:

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone ni...
Niemiecki wybrane słówka "traumstudium" z Welttour...
Die Deutschen lieben Bargeld
11. NAUKA i TECHNIKA
Rozdział 9 Migracja

3. opracowywać opracowywaćPolnisch Wort "entwickeln"(opracowywać) tritt in Sätzen auf:

KAPITEL 2 UND 3

4. wynajdować wynajdować5. wynaleźć wynaleźć


Co chciałbyś wynaleźć?
wynaleźć urządzenie

Polnisch Wort "entwickeln"(wynaleźć) tritt in Sätzen auf:

Exakt! 3: Rozdział 16
niemiecki kartkowka
Niemiecki, słownictwo

6. wywoływać wywoływać


Prąd elektryczny może wywoływać przyciąganie magnetyczne.

Polnisch Wort "entwickeln"(wywoływać) tritt in Sätzen auf:

Słówka - niemiecki
Aspekte słówka