das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

fliegen auf Polnisch:

1. lecieć lecieć


Czy będziemy lecieć Jumbo Jetem?
O, już tak późno? Muszę lecieć.

Polnisch Wort "fliegen"(lecieć) tritt in Sätzen auf:

PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA - podróżowanie
książka druga, rozdział jedenasty cz 1
Podróż, bilety, komunikacja DE str. 44,45
Niemiecki - Podróżowanie i turystyka cz.1
spedycja 2 sż lekcja z poniedziałku

2. latać latać


Wolę latać samolotem.
Umiem latać.
Kiedyś uważano, że człowiek nie może latać.
Struś ma skrzydła, ale nie potrafi latać.
On lubi latać za granicę samolotem.
Chciałbym latać w powietrzu jak ptak...
Ptaki uczą się latać instynktownie.
Kiedy gdzieś jadę, wolę latać.
Nie wszystkie ptaki potrafią latać.
Muszę przyznać, że nie znoszę latać.
Struś nie potrafi latać, tak jak i kangur.
Ludzie nie potrafią latać.
Oni nie lubią latać.
Marzeniem człowieka zawsze było latać jak ptak.
Istnieją pewne ptaki, które nie potrafią latać.

Polnisch Wort "fliegen"(latać) tritt in Sätzen auf:

Język niemiecki poziom A1. Czasowniki
Słówka Popularne - na wesoło
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 101-125
Język niemiecki poziom A1. Podróżowanie i turystyka
Podróż autobusem/pociągiem/samochodem/samolotem - ...