das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

ordnen auf Polnisch:

1. porządkować porządkować


muszę uporządkować swój pokój

Polnisch Wort "ordnen"(porządkować) tritt in Sätzen auf:

Czasowniki Themen Aktuell A1 1-6
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: dom ...
Słowka do podstawowej matury
Czynności codzienne i obowiązki
NIEMIECKI TO NAJGORSZY PRZEDMIOT(POTWIERDZONE INFO...

2. układać układaćPolnisch Wort "ordnen"(układać) tritt in Sätzen auf:

Lekcja 0 z Pauliną_Leben und lernem in Europa

3. zamówienie zamówienie


Czy mogę przyjąć zamówienie?
Otrzymałem zamówienie, żeby napisać scenariusz dla BBC.
Wrócę z twoim zamówieniem niedługo / zaraz.
Twoje zamówienie zostało wysłane.
Ciągle czekam na moje zamówienie.
Czy moje zamówienie jest już gotowe?
„Co podać?” „Sok pomarańczowy.” „Z lodem?” „Tak.” „Dziękuję za zamówienie.”
Ostatnie zamówienie!
Kiedy już się cieszyłem, że złożę zamówienie po angielsku, usłyszałem japońskie: „Irasshaimase!”. „Zaraz, co jest?!” - pomyślałem sobie.
Proszę jak najszybciej zrobić zamówienie.
Należy złożyć zamówienie poprzez formularz zamówienia online
zamówienie, order, kolejność, porządek, rozkaz, ob
Czy możecie zrealizować to zamówienie do końca tygodnia?
Chciałbym złożyć zamówienie.
W przeciwnym wypadku będziemy musieli anulować to zamówienie.

Polnisch Wort "ordnen"(zamówienie) tritt in Sätzen auf:

Grammatikkurs 2