das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

sitzen auf Polnisch:

1. siedzieć siedzieć


Nie potrafię po prostu siedzieć i nic nie robić
Będę tu siedzieć, póki on śpiewa.
Nie możemy siedzieć tutaj całą noc.
Chcę siedzieć w domu.
Szkoda siedzieć w domu przy takim słońcu.
Wolę ciężko pracować niż siedzieć bezczynnie.
Nie musisz siedzieć do końca.
Siedzieć do rana czy nie?
Musisz po prostu tylko tutaj siedzieć.
- siedzieć na krześle - siedzieć po turecku
proszę siedzieć
Kazałem dzieciom siedzieć cicho, ale wciąż się darły.
Dziś jest piękna pogoda, więc zamiast siedzieć w domu, chciałbym wyjść na dwór.
Zamiast siedzieć w domu, lepiej wyjdź.
Żaden ptak nie lubi siedzieć w klatce.

Polnisch Wort "sitzen"(siedzieć) tritt in Sätzen auf:

Język niemiecki poziom A1. Czasowniki
1000 słów - fiszki papierowe 1
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 251-275
Niemiecki Czasowniki Nieregularne
niemiecki, słówka - rodzina