das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

verreisen auf Polnisch:

1. wyjeżdżać wyjeżdżać


wyjeżdżać w sprawach służbowych
Właśnie kiedy miałem wyjeżdżać z Londynu, zaczął padać śnieg.

Polnisch Wort "verreisen"(wyjeżdżać) tritt in Sätzen auf:

Podróżowanie i turystyka język niemiecki
LANDSCHAFTEN UND ORTE - Nach den Ferien
Oh, Maria... (Stufe 1)
2.12. REISE UND VERKEHR
B1 - rozdział 4, czasowniki

2. wyjechać wyjechać


Jeśli uda nam się wyjechać o siódmej to drogi będą mniej zatłoczone.
chciałbym wyjechać na bezludną wyspę
Nie mogłem wyjechać z garażu, bo samochód mnie zastawił.
Dzięki jego radzie postanowiłem wyjechać za granicę.
Chcę wyjechać za granicę.
Kiedy zamierzasz wyjechać?
Chcę tylko wyjechać z tego strasznego miejsca.

Polnisch Wort "verreisen"(wyjechać) tritt in Sätzen auf:

Moja pierwsza lekcja
Niemiecki – 128 (2)
German 24.02.2015
czasowniki złożone
czasowniki złożone

3. wyjechać w podróż wyjechać w podróżPolnisch Wort "verreisen"(wyjechać w podróż) tritt in Sätzen auf:

Czasowniki K4