das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

versorgen auf Polnisch:

1. zaopatrywać zaopatrywaćPolnisch Wort "versorgen"(zaopatrywać) tritt in Sätzen auf:

MOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (L-Z)
Kapitel 21 Jobsuche
Niemiecki - 98 (1)
Zawody samochodowe

2. dostarczyć dostarczyć


Musimy dostarczyć dość żywności cierpiącym.
Maszynie trzeba dostarczyć paliwa.

3. zajmować się


Nie chcę zajmować się polityką.
Wreszcie - wciąż musimy zajmować się sprawą bezpieczeństwa i przejrzystości.

Polnisch Wort "versorgen"(zajmować się) tritt in Sätzen auf:

słownik tematyczny repetytorium
Welttour kapitel 14 cz.2

4. zaopatrzyć