das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

versprechen auf Polnisch:

1. obiecywać obiecywać


NIe zamierzam nic Ci obiecywać

Polnisch Wort "versprechen"(obiecywać) tritt in Sätzen auf:

1000 słów - fiszki papierowe 3
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 51-75
Niemiecki C1 1251 - 1275
unregelmäßige Verben
CZasowniki nieregularne 2

2. obiecać obiecać


nie mogę niczego obiecać
Obiecać a zrobić to dwie różne rzeczy.

Polnisch Wort "versprechen"(obiecać) tritt in Sätzen auf:

Fit in Deutsch 2 słówka str. 25
czasowniki niemieckie
Der Lieferungsverzug
Niemiecki - 22 (1)
zwroty do "zu"

3. przyrzekać przyrzekaćPolnisch Wort "versprechen"(przyrzekać) tritt in Sätzen auf:

Niemiecki C1 926 - 950
zajęcia w sesji
CZASOWNIKI podstawowe