das Wörterbuch Deutsch Minus türkisch

Deutsch - Türkçe

acht kreuzten Beinen:

1. sekiz sekiz


Etli pilav sekiz yuan. Vejetaryen pilav sadece dört yuan.
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on.
İngilizcede dilin sekiz ana bölümü vardır:isim,fiil,sıfat,zarf,zamir,edat,bağlaç ve son olarak ünlem.
Zürih'ten Boston'a uçmak sekiz saat sürer, ancak dönüş için sadece altı.
On sekiz yaşındayım.
Ayrıca,bebeğim sekiz aylık,sağlıklı ve çabucak büyüyor.

Türkisch Wort "acht"(sekiz) tritt in Sätzen auf:

Zahlen auf Türkisch
Almancada Sayılar
Temel İfadeler