das Wörterbuch Deutsch Minus türkisch

Deutsch - Türkçe

zehn kreuzten Beinen:

1. on on


Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on.
On yaşında mısın?
İki kere yedi on dörttür.
Her şeyi düşünerek, on yıllık araştırmadan sonra, arkadaşım Slantsy bölgesinden bir kızla evlendi.
Roger Miller Amerikan Birleşik Devletleri Ordusu'na on yedi yaşında katıldı. Atlanta, Georgia'ya yakın bir üsse gönderildi.
Çalışan sayısı on yıl içinde iki katına çıktı.
Nakavttan on dakika sonra,boksör yeniden bilincini kazandı.
Son olarak, on iki puan Estonya'ya!
Avrupa Birliği bayrağındaki on iki yıldız, birliğin on iki kurucu üyesini sembolize etmemektedir. O, on iki havariyi sembolize etmektedir.
Birçok Avrupalı ​​araştırmacılar on dokuzuncu yüzyılda eski Fars edebiyatı eğitimi almasına rağmen, yeni dünya çağdaş edebiyatımıza dikkat etmiyor.
Odalar, ayrılış gününde saat on bire kadar boş bırakılmalıydı.
On bir şişe bira içtin!
New York Menkul Kıymetler Borsası on günlüğüne kapandı.
İskoçyalı ve en az on iki yıllık değilse, o zaman viski değildir.
Şimdi sıcaklık sıfırın altında on derece.

Türkisch Wort "zehn"(on) tritt in Sätzen auf:

Zahlen auf Türkisch
Almancada Sayılar
Temel İfadeler