das Wörterbuch Englisch Minus Tschechisch

English - český jazyk

right Tschechisch:

1. dobře dobře


Udělal si to dobře.
Mám se dobře, a ty?
Kde jste se naučil tak dobře česky?
Ale já vám rozumím docela dobře.
Dobře, já se ještě zeptám.

Tschechisch Wort "right"(dobře) tritt in Sätzen auf:

300 nejdůležitějších přídavných jmen 1 - 50
300 most important Czech adjectives 1 - 25

2. správný správný


Tohle je věta, která má správný počet slabik na haiku.

3. vpravo vpravoTschechisch Wort "right"(vpravo) tritt in Sätzen auf:

Směr - Directions

4. napravo napravoTschechisch Wort "right"(napravo) tritt in Sätzen auf:

Location, Directions