300 most important Czech adjectives 1 - 25

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mean
Why do you have to be so mean?
Lernen beginnen
podlý
Proč musíš být takový podlý?
friendly
My dog is friendly.
Lernen beginnen
přátelský
Můj pes je přátelský.
new
I love my new jacket.
Lernen beginnen
nový
Miluji svou novou bundu.
nice
Your husband is really nice.
Lernen beginnen
milý
Tvůj manžel je opravdu milý.
good
I'm smiling because I've just heard good news.
Lernen beginnen
dobrý
Usmívám se, protože jsem slyšel dobré zprávy.
very
Thank you very much.
Lernen beginnen
velmi
Děkuji velmi pěkně.
sorry
I'm sorry I let you down.
Lernen beginnen
ten, komu je líto
Je mi líto, že jsem tě zklamal.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Czech Words: Top 300 Adjectives"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.