300 most important Czech adjectives 151 - 175

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
grave
He is in a grave danger.
Lernen beginnen
vážné
Je ve vážném nebezpečí.
cheap
I always buy cheap T-shirts.
Lernen beginnen
levný
Vždy kupuji levné trička.
available
This phone is no longer available.
Lernen beginnen
dostupný
Tvůj telefon již není dostupný.
curious
Timmy is very curious of the world.
Lernen beginnen
zvědavý
Tomáš je velmi zvědavý na svět.
rude
Your remark was really rude.
Lernen beginnen
hrubý
také: nevychovaný
Tvoje poznámka byla opravdu hrubá.
unlikely
It's unlikely that he will succeed if he doesn't study.
Lernen beginnen
nepravděpodobný
Je velmi nepravděpodobné, že uspěje, pokud se nebude učit.
slight
There's a slight difference between the two pictures.
Lernen beginnen
nepatrný
Mezi dvěma obrázky je nepatrný rozdíl.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Czech Words: Top 300 Adjectives"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.