300 most important Czech adjectives 126 - 150

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
lonely
I'm lonely and have nobody to talk to.
Lernen beginnen
osamělý
Jsem osamělý a nemám si s kým promluvit.
large
I'm building a large house.
Lernen beginnen
velký
také: rozlehlý
Stavím velký dům.
guilty
He was found guilty of the crime.
Lernen beginnen
vinen
Byl shledán vinným ze zločinu.
expensive
Fast cars are usually costly.
Lernen beginnen
drahý
Rychlá auta jsou obvykle drahá.
extreme
He's in the state of extreme determination.
Lernen beginnen
extrémní
Je ve stavu extrémního odhodlání.
tiny
Look, it's a tiny piglet!
Lernen beginnen
maličký
Podívej, to je maličké prasátko!
handsome
I'm looking for a handsome boyfriend.
Lernen beginnen
pěkný
Hledám pěkného přítele.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Czech Words: Top 300 Adjectives"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.