300 most important Czech adjectives 276 - 300

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
robust
Your father is a robust bloke.
Lernen beginnen
statný
Tvůj otec je statný chlapík.
greasy
My hair gets greasy fast.
Lernen beginnen
mastný
Moje vlasy jsou rychle mastné.
ample
I receive an ample allowance.
Lernen beginnen
vydatný
Dostávám vydatné přídavky.
dire
His crime caused dire consequences.
Lernen beginnen
hrozný
Jeho zločin způsobil hrozné následky.
prudent
Be prudent and don't get into any trouble.
Lernen beginnen
obezřetný
Buď obezřetný a vyhýbej se problémům.
gloomy
Why are you always so gloomy?
Lernen beginnen
zachmuřený
Proč si vždy takový zachmuřený?
brisk
I was much brisker when I was young.
Lernen beginnen
čilý
Byl jsem mnohem čilejší, když jsem byl mladý.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Czech Words: Top 300 Adjectives"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.