300 most important Czech adjectives 226 - 250

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
shiny
I love shiny jewellery.
Lernen beginnen
třpytivý
Miluji třpytivé šperky.
fierce
The fight was fierce.
Lernen beginnen
zuřivý
Boj byl zuřivý.
stiff
He was stiff with fear when he saw a crocodile.
Lernen beginnen
tuhý
také: strnulý
Byl tuhý strachy, když spatřil krokodýla.
risky
Moonshining is a risky business.
Lernen beginnen
riskantní
Pašování alkoholu je riskantní byznys.
profound
Your speech was very profound.
Lernen beginnen
hluboký
také: důmyslný
Tvůj projev byl opravdu hluboký.
spicy
Indian cuisine is spicy.
Lernen beginnen
pikantní
Indická kuchyně je pikantní.
unpleasant
That was an unpleasant encounter.
Lernen beginnen
nepříjemný
To bylo ale nepříjemné setkání.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Czech Words: Top 300 Adjectives"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.