300 most important Czech adjectives 201 - 225

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
narrow
This corridor is too narrow.
Lernen beginnen
úzký
Ta chodba je příliš úzká.
handy
Those old books could still be handy!
Lernen beginnen
užitečný
Ty staré knihy by ještě pořád mohli být užitečné!
unhappy
I've been unhappy my whole life.
Lernen beginnen
nešťastný
Jsem nešťastný celý svůj život.
tense
Don't be so tense, chill out.
Lernen beginnen
napjatý
Nebuď takový napjatý, uvolni se.
faint
Her voice is getting faint.
Lernen beginnen
slabý
také: mdlý
Její hlas se stává slabým.
unfair
Life is unfair.
Lernen beginnen
nespravedlivý
Život je nespravedlivý.
overnight
Success doesn't happen overnight.
Lernen beginnen
přes noc
Úspěch se neuděje přes noc.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Czech Words: Top 300 Adjectives"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.