das Wörterbuch Englisch Minus Tschechisch

English - český jazyk

you Tschechisch:

1. ty ty


Kdy mi vrátíš ty peníze?
Mám ó bože ó velký pamatovat si takový cifer řad, velký slovutný Archimedes, pomáhej trápenému, dej mu moc, nazpaměť nechť odříká ty slavné sice, ale tak protivné nám, ah, číslice Ludolfovy!

Tschechisch Wort "you"(ty) tritt in Sätzen auf:

10 slov v 60 sekundách - 10 words in 60 seconds
Lidé - People