das Wörterbuch Englisch Minus Indonesier

English - Bahasa Indonesia

test Indonesier:

1. uji uji2. ujian


Saya ada ujian kosa kata singkat hari ini.
Walaupun dia melakukan ujian dengan baik, bicaranya dalam bahasa cina tidaklah sebaik kamu.
Apa dia lulus di ujian itu?
Dia gugup sebelum ujian masuk.
Dia belajar keras agar dapat lulus di ujian masuk.
Dia berhasil dalam ujian itu.

Indonesier Wort "test"(ujian) tritt in Sätzen auf:

Top 1000 kata dalam bahasa Inggris 951 - 975