das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

aware auf Polnisch:

1. świadomy


1. Czy jesteś tego świadomy? / 2. Nie byłem świadomy, że pan wie. / 3. Tak, jestem świadomy swojej winy. / 4. Panna Tate jest w pełni świadoma sytuacji.
Jestem świadomy moich obowiązków.
Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia.
"Czy jest Pan świadomy, że kraj ten wprowadził rozległe reformy i osiągnął ogromne postępy? "
Jestem tego świadomy.
Niezależnie od tego czy jesteś tego świadomy
jestem świadomy, że to ciężka praca
Mój szef był świadomy problemu.
Jestem świadomy, że wśród posłów tej izby pojawiają się różne opinie.
on musi być świadomy
Jest świadomy swojej siły.
Czy jesteś świadomy ryzyka tego przedsięwzięcia?
Czy jesteś świadomy zakresu Field Service => świadomy tu nie pasuje => czy znasz / czy orientujesz się w CHYBA że miałeś na myśli: czy jesteś świadomy, że Field SS istnieje?
Czy jesteś świadomy zakresu Field Service
Wydaje się świadomy trudności.

Polnisch Wort "aware"(świadomy) tritt in Sätzen auf:

meet the Man spending billions on old 4
People, relationships and telephoning
People, relationships and telephoning
cechy charakteru i członkowie rodziny
2021 - File 1 MORE WORDS PL

2. świadomie


Żyjemy coraz mniej świadomie.
możemy świadomie nie doświadczać tego jako strachu

Polnisch Wort "aware"(świadomie) tritt in Sätzen auf:

Face2Face Advanced Unit 1a
Face2Face ADW Unit 1A
dzikie zwierzeta☕️

3. świadomy czegośPolnisch Wort "aware"(świadomy czegoś) tritt in Sätzen auf:

5. 7 października 2019 - homefun
cechy charakteru
Cechy charakteru
Cechy trudniejsze

4. poinformowany


On jest dobrze poinformowany.

Polnisch Wort "aware"(poinformowany) tritt in Sätzen auf:

Kolokwium 1 cz. 1
przydatne zwroty
English matter 11.2019