das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

beg auf Polnisch:

1. żebrać żebrać


Muszę zebrać myśli, zanim chwycę za pióro.
Problem w tym, jak zebrać te pieniądze.

Polnisch Wort "beg"(żebrać) tritt in Sätzen auf:

New Matura Success Pre-Intermediate Unit 9
matura Masters Pre-intermediate unit 10
Acts of kindness- Akty dobroci
Unit 10 słówka Matura Masters Pre-intermediate
acts of kidness- akty dobroci

2. błagać błagać


błagać o łaskę
1) Nie ma sensu błagać księcia, nie usłyszy on składających petycję. 2) Błagała swoich oprawców, by przynajmniej zostawili dziecko w spokoju. 3) Mężczyzna błagał sędziego na kolanach, aby uwolnił syna.

Polnisch Wort "beg"(błagać) tritt in Sätzen auf:

Reported Speech - mowa zależna GRUPA 2; ...+ sb + ...
czasowniki +ing oraz to
słówka do mowy zależnej
Moja pierwsza lekcja
Ang rozdział 8

3. prosić prosić


Mogłabym cię prosić, żebyś pożyczył mi twój słownik?
prosić o coś
Nie bardzo chcę prosić go o cokolwiek.
Choćby nie wiem jak głodował, nie chciał prosić o pomoc.
Nie powinienem był cię o to prosić.
Nie mam ochoty go o nic prosić.
Nie mam odwagi prosić szefa o pożyczenie samochodu.
Nie rozumiem, za szybko pan mówi. Można prosić trochę wolniej?
Myśleliśmy zaprosić pięćdziesięcioro gości na ślub.
Nie lubię prosić o przysługi, ale czasem nie mam wyjścia.
Przychodzę prosić o wasze wsparcie.
Moglibyśmy go poprosić aby wrócił
Chciałbym prosić o tydzień płatnego urlopu.
Nie było potrzeby prosić go o rezygnację.
Powinieneś prosić o przebaczenie.

Polnisch Wort "beg"(prosić) tritt in Sätzen auf:

Czasownik + bezokolicznik z to
verb patterns
FREKWENCYJNY 1-999

4. zebrać zebrać


Muszę zebrać myśli, zanim chwycę za pióro.
Problem w tym, jak zebrać te pieniądze.

5. beg beg