das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

expect auf Polnisch:

1. oczekiwać oczekiwać


Czy możemy oczekiwać dalszego wsparcia dla tego programu
Nie możesz oczekiwać, że zawsze będę o wszystkim myśleć!
Joanna zamierza oczekiwać rozluźniona.
Będą czegoś oczekiwać.
Ponieważ nie możemy oczekiwać pomocy od innych, weźmy się do roboty.
Filozofia Hegla jest tak dziwaczna, że nie sposób byłoby oczekiwać, że ktokolwiek zdrowy na umyśle zechce ją przyjąć. A jednak tak się stało. Hegel wyłożył ją w sposób tak mętny, że ludzie doszukiwali się w niej głębi.

Polnisch Wort "expect"(oczekiwać) tritt in Sätzen auf:

TOEFL - Reading Biological barriers
New Matura Success - Intermediate - 3 (Outside the...
Grupa czasowników, która nie ma formy continuous i...
New matura success Unit 3 Outside the law
Longman New Matura success Intermediate Students' ...

2. spodziewać się spodziewać sięPolnisch Wort "expect"(spodziewać się) tritt in Sätzen auf:

How did it make you feel? PI1 1/2
Live Beat 4 - słówka z działu 6
100 NAJPOPULARNIEJSZYCH CZASOWNIKÓW!
Czasownik + bezokolicznik z to
kartkówka (rodzinka susan)

3. oczekiwać spodziewać sięPolnisch Wort "expect"(oczekiwać spodziewać się) tritt in Sätzen auf:

gender AI part 1
pewne słowka
fiszki z kiedyś

4. przewidywać


przewidujemy przewidywaliśmy będziemy przewidywać

Polnisch Wort "expect"(przewidywać) tritt in Sätzen auf:

Advanced Expert CAE [unofficial]
polski - angielski
korepetycje ang

5. oprócz


Mam w-f każdego dnia oprócz środy.
oprócz pracy
Oprócz mojej siostry moja rodzina nie ogląda telewizji.
Członkowie zarządu otrzymywali niewielki dodatek oprócz normalnego wynagrodzenia
Czym się zajmujesz oprócz studiowania angielskiego?
Zlikwidowałem wszystkie moje karty kredytowe oprócz jednej.
Broń jądrowa, oprócz zagłady ludzkości, do niczego nie służy.
Czy Niemcy mają jeszcze jakieś troski w życiu oprócz konsumpcji?
oprócz złej pensji, to nie jest zła praca
Jak okiem sięgnąć, nie było widać nic oprócz piasku.
Wszyscy mogą przyjść na imprezę, oprócz niej, bo ma słabą głowę.
oprócz tego wszystko jest ok
Nie widzieliśmy nikogo przez cały dzień, oprócz kilku nastolatków na plaży.
oprócz ciebie przyjdą moje trzy koleżanki
jakiekolwiek inne leki immunosupresyjne, oprócz cyklosporyny i kortykosteroidów.

6. przypuszczaćPolnisch Wort "expect"(przypuszczać) tritt in Sätzen auf:

Artykuł ISEL: Check-in
16 Mines - fires, explosions

7. spodziewać


Musimy spodziewać się najgorszego.

8. oczekiwać naPolnisch Wort "expect"(oczekiwać na) tritt in Sätzen auf:

good at, interested in, wait for
Słówka 01-05.08

9. oczekiwać to