das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

expect auf Polnisch:

1. oczekiwać oczekiwać


Czy możemy oczekiwać dalszego wsparcia dla tego programu
Nie możesz oczekiwać, że zawsze będę o wszystkim myśleć!
Joanna zamierza oczekiwać rozluźniona.
Będą czegoś oczekiwać.
Ponieważ nie możemy oczekiwać pomocy od innych, weźmy się do roboty.
Filozofia Hegla jest tak dziwaczna, że nie sposób byłoby oczekiwać, że ktokolwiek zdrowy na umyśle zechce ją przyjąć. A jednak tak się stało. Hegel wyłożył ją w sposób tak mętny, że ludzie doszukiwali się w niej głębi.

Polnisch Wort "expect"(oczekiwać) tritt in Sätzen auf:

TOEFL - Reading Biological barriers
New Matura Success - Intermediate - 3 (Outside the...
Grupa czasowników, która nie ma formy continuous i...
New matura success Unit 3 Outside the law
Longman New Matura success Intermediate Students' ...

2. spodziewać się spodziewać sięPolnisch Wort "expect"(spodziewać się) tritt in Sätzen auf:

How did it make you feel? PI1 1/2
Live Beat 4 - słówka z działu 6
Czasownik + bezokolicznik z to
II kolumna str 33
B unit 2 complain about

3. przewidywać


przewidujemy przewidywaliśmy będziemy przewidywać

Polnisch Wort "expect"(przewidywać) tritt in Sätzen auf:

Advanced Expert CAE [unofficial]
polski - angielski
korepetycje ang

4. przypuszczaćPolnisch Wort "expect"(przypuszczać) tritt in Sätzen auf:

Artykuł ISEL: Check-in
16 Mines - fires, explosions