das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

promise auf Polnisch:

1. obietnica obietnica


Obietnica to za mało.

Polnisch Wort "promise"(obietnica) tritt in Sätzen auf:

Collocations with make
Intermediate Polish wordlist - English File Interm...
Nie mam pojęcia
verb stative
Unit 1 / BG2

2. obiecywać


NIe zamierzam nic Ci obiecywać

Polnisch Wort "promise"(obiecywać) tritt in Sätzen auf:

Reporting Verbs (cz. wprowadzające mowę zależną)
czasownik + bezokolicznik
Czasowniki statyczne
czasowniki wprowadzające
słówka do mowy zależnej

3. obiecać


nie mogę niczego obiecać
Obiecać a zrobić to dwie różne rzeczy.

Polnisch Wort "promise"(obiecać) tritt in Sätzen auf:

Reported Speech - mowa zależna GRUPA 4; ...+ that-...
Czasownik + BEZOKOLICZNIK z TO
Reporting verbs
Mowa zależna

4. obiecujePolnisch Wort "promise"(obiecuje) tritt in Sätzen auf:

stative verbs

5. przyrzeczeniePolnisch Wort "promise"(przyrzeczenie) tritt in Sätzen auf:

Egzamin CST 2018

6. obietnica obiecywaćPolnisch Wort "promise"(obietnica obiecywać) tritt in Sätzen auf:

46 & 47 & 48 column📌📌📌📌📌📌
Wordlist 8 (SB2)