das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

belong auf Polnisch:

1. należećPolnisch Wort "belong"(należeć) tritt in Sätzen auf:

state verbs tylko dla present simple
the most famous killer in the world
Matura Masters pre-intermediate słówka Unit 2
In company- Case Study Incentives
Verbs not used in the continuous

2. należeć do


przynależeć do

Polnisch Wort "belong"(należeć do) tritt in Sätzen auf:

Klasa VI. Discover English 3. Unit 2
Słówka które nie mogą wystąpic z "ing"
SŁOWA Z ZESZYTU 1
Harvard Business Review
Lekcja 8,9,10

3. należeć do kogośPolnisch Wort "belong"(należeć do kogoś) tritt in Sätzen auf:

Meine Lektion

4. należy


np. należy zauważyć
Każdy taki sprzeciw, należy poddać pod rozstrzygnięcie przewodniczącemu zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna.
Przed zażyciem tego lekarstwa należy zasięgnąć rady farmaceuty.
Aby schwytać byka, należy wziąć go za rogi.
Należy zawsze zmierzać do sedna rzeczy, niezależnie, czym ono jest.
Za każde przestępstwo należy się kara.
Tak czy inaczej, należy wątpić w zdrowy rozsądek.
Początków filozofii współczesnej należy szukać w XIX wieku.
Szczęście jest jak kobieta - należy go pożądać.
Tobie pozostawiam decyzję, jakie czynności należy podjąć.
Nie jestem zdaniem. Należy mnie usunąć z projektu Tatoeba.
Kwadrat należy do prostokątów, a prostokąty należą do równoległoboków.
Jego sukces częściowo należy przypisać szczęściu.
Trudno jest określać, co dobre, a co złe, ale należy to czynić.
Zanim pójdziesz się bawić, zrób, co do ciebie należy.

5. przynależećPolnisch Wort "belong"(przynależeć) tritt in Sätzen auf:

Czasowniki nie przyjmujące końcowki"-ing"

6. mieć swoje miejscePolnisch Wort "belong"(mieć swoje miejsce) tritt in Sätzen auf:

the secret garden 1i2 rozdział
Słówka A1 02.10.2018 Angielski
Słowa na B-6