das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

compete auf Polnisch:

1. współzawodniczyć współzawodniczyćPolnisch Wort "compete"(współzawodniczyć) tritt in Sätzen auf:

types of TV and TV programmes, TV shows
TV shows programy i widowiska telewizyjne
Pre-Intermediate Student's Book Unit 1
Programy i widowiska telewizyjne
Słownictwo dział 9 (sport i narkotyczki) cz 2

2. rywalizować rywalizować


Nie lubię rywalizować.
1. Nie powinni rywalizować o tę samą kobietę. / 2. Myślę, że nie mogę rywalizować z jej chłopakiem.

Polnisch Wort "compete"(rywalizować) tritt in Sätzen auf:

Sport: rywalizacja - Sport: competition
16.03.2017 unit 4 część pierwsza new voices 3
slowka angielski 65 str pierwszy słupek
Reading The Girl in the Denim Jacket
Chapters 1.3 – 1.4 and Chapter3.1,3.2

3. brać udział w zawodach brać udział w zawodachPolnisch Wort "compete"(brać udział w zawodach) tritt in Sätzen auf:

1 kolumna na 179
angieliski 6.09
unit first:c
Bednarska Unit 10

4. konkurować


konkurować z inną firmą
Firma nie ma siły marketingowej, by konkurować z farmaceutycznymi gigantami.

5. ubiegać się


prawo ubiegać się o zwrot od jego ubezpieczyciela.
ubiegać się o czasowniki (verb)

Polnisch Wort "compete"(ubiegać się) tritt in Sätzen auf:

praca ingla skrót
czasowniki nieregularne

6. współzawodnictwoPolnisch Wort "compete"(współzawodnictwo) tritt in Sätzen auf:

Destination: Matura Moduł 13

7. konkurować zPolnisch Wort "compete"(konkurować z) tritt in Sätzen auf:

rozdział 1 - personality

8. rywalizacja


Ich rywalizacja rozpoczęła się, gdy byli dziećmi.
Między dwiema siostrami była rywalizacja
Sprzedaż dóbr to także rywalizacja.
Jest taka rywalizacja między moimi trzema synami.
Dla zdrowej demokracji konieczna jest rywalizacja dwóch partii.

9. brać udział w10. rywalizować konkurować