das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

depression auf Polnisch:

1. depresja


np. depresja poporodowa, geograficzna

Polnisch Wort "depression"(depresja) tritt in Sätzen auf:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 750...
MEDYCYNA - problemy ze zdrowiem
Kasia 29th April (65 min)
katastrofy z książki
unit 7 (voc&reading)

2. opuszczeniePolnisch Wort "depression"(opuszczenie) tritt in Sätzen auf:

Angielski słówka unit 3 joints
egzamin angielski cz.3
the joints and muscles
joints and mucles
ang r2. s1 #2

3. kryzys


Decyzja spowodowała kryzys międzynarodowy
Spółka Franka przechodzi teraz kryzys.
Firma farmaceutyczna bardzo dobrze poradziła sobie z kryzysem.
Kiedy był kryzys, natychmiast wpadałem w panikę. Teraz jestem dużo spokojniejszy.
To jeszcze nie kryzys, ale jest ciężko!
Nasz kraj stoi w obliczu kryzysu ekonomicznego.
Wszyscy dobrze wiedzą, jaki kryzys przeżywa miejski handel.
Ten ekonomista przewidywał dłuższy kryzys.
Jego firma przetrwała kryzys.

Polnisch Wort "depression"(kryzys) tritt in Sätzen auf:

państwo i społeczeństwo 2
Państwo i społeczeństwo 3
Oxford Excellence for matura Unit 14 Państwo i spo...
14. Państwo i Społeczeństwo
panstwo i spoleczenstwo

4. przygnębienie


on popadł w głębokie przygnębienie

Polnisch Wort "depression"(przygnębienie) tritt in Sätzen auf:

słówka które nie zapamiętuje
8. lekcja: emocje
Revision 1-2

5. kryzys gospodarczyPolnisch Wort "depression"(kryzys gospodarczy) tritt in Sätzen auf:

Angielski zawodowy
20 listopada nowe
Słówka z maili - angielski

6. obniżaniePolnisch Wort "depression"(obniżanie) tritt in Sätzen auf:

mianowictwo anatomiczne
Anatomy - Upper&Lower Limb
Anatomia ogólna

7. depresja gospodarcza8. zagłębieniePolnisch Wort "depression"(zagłębienie) tritt in Sätzen auf:

Kolokwium nr I