das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

flexible auf Polnisch:

1. elastyczne elastyczne


Przy całym tym wyborze przyszłe firmy będą musiały być bardzo elastyczne aby szybko dostosować się do zmian środowiska, jeśli mają przetrwać

Polnisch Wort "flexible"(elastyczne) tritt in Sätzen auf:

kartka 1 str 2 kolumna I i II
Komponent, egzamin B2, biznes cz.2
emocje kartkowka ze slowek 1
E Dla Zaawansowanych Zwroty Konwersacyjne B2-C1
Angielski dział 11

2. giętki giętkiPolnisch Wort "flexible"(giętki) tritt in Sätzen auf:

English for medical students and doctors; UNIT 8
Respiration and diseases of the respiratory system
Unit 1, crossing bariers, unit 2: moods and emotions
English for medical students and doctor 2; UNIT 5 ...
a4 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f

3. zmiennyPolnisch Wort "flexible"(zmienny) tritt in Sätzen auf:

High-note 3 unit 1
nadratowska 1
unit 1 slowa
Angielki ABCD

4. łatwo dostosowujący sięPolnisch Wort "flexible"(łatwo dostosowujący się) tritt in Sätzen auf:

Cechy charakteru Pozytywne
matura 2015 człowiek

5. dający się dopasowaćPolnisch Wort "flexible"(dający się dopasować) tritt in Sätzen auf:

School Unit 5

6. gibkiPolnisch Wort "flexible"(gibki) tritt in Sätzen auf:

Age - Wiek & Appearance - Wygląd
Angielski kartkówka
angielski 04
slowka czlowiek

7. gietkiPolnisch Wort "flexible"(gietki) tritt in Sätzen auf:

SUBSTANCES AND MATERIALS-SUBSTANCJE I MATERIAŁY

8. ustępliwyPolnisch Wort "flexible"(ustępliwy) tritt in Sätzen auf:

przymiotniki dot. charakteru
english vocabulary 2

9. elastyczny czas pracy


Kiedy wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim, szef pozwolił jej na elastyczny czas pracy.
Cieszę się, że mam elastyczny czas pracy.

Polnisch Wort "flexible"(elastyczny czas pracy) tritt in Sätzen auf:

Szkoła, praca