das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

foggy auf Polnisch:

1. mgliście mgliście


Rano było mgliście.
Mgliście pamiętam spotkanie z nim.

Polnisch Wort "foggy"(mgliście) tritt in Sätzen auf:

E1 4 - 2 Making enquiries for a holiday
11. Świat przyrody - Landscape Features, The Weather
Pogoda, katastrofy, zagrożenia środowiska
pogoda, pory roku, kontynenty, kraje
1. dni, miesiące, pory roku, pogoda

2. mglisto mglisto


Jeśli pogoda będzie zła, zostaniemy w schronisku lub w przeciwnym razie moglibyśmy się łatwo zgubić w górach, szczególnie kiedy jest mglisto i deszczowo.
W listopadzie jest często mglisto.

Polnisch Wort "foggy"(mglisto) tritt in Sätzen auf:

Steps Plus VI Unit 3 words, words, words
7A At the National Portrait Gallery
Letnie wakacje w górach (słownictwo A)
Przyroda: pory roku i pogoda - Nature: seasons and...
Dominik Super Sparks 3 Unit 3 part 1

3. mgła mgła


Tworzy się mgła.
Jest mgła
- mgła rozprasza się
Nic nie widzę. Jest mgła.
Mgła zasłoniła nam widok.
Była gęsta mgła, nie było widać nic na wyciągnięcie ręki.
Mgła gęstnieje.
Mgła ograniczyła widoczność do 100 metrów.
Wstaje słońce i poranna mgła stopniowo przerzedza się.
Dobrze by było, gdyby mgła szybko się rozeszła.
Mgła to zwyczajny widok w Londynie.

Polnisch Wort "foggy"(mgła) tritt in Sätzen auf:

szkoła empik-poziom 4-podręcznik 2-rozdział 10D
świat przyrody

4. silnie mglisty