das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

sunny auf Polnisch:

1. słoneczny słoneczny


To słoneczny dzień.
Bank działa tak, że jest gotów pożyczyć nam parasol w słoneczny dzień, za to kiedy pada, nie chce nas znać.

Polnisch Wort "sunny"(słoneczny) tritt in Sätzen auf:

Przyroda: pory roku i pogoda - Nature: seasons and...
pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz
stopniowanie przymiotnika i słówka
Miejsca w mieście - Places in town
300 najważniejszych określeń po angielsku 150 - 175

2. słonecznie słonecznie


Naprawdę nie lubię pracować gdy jest słonecznie.
Latem jest słonecznie.
kiedy jest słonecznie zawsze na podwórko wychodzę sam
Jest słonecznie.
Dzisiaj jest ciepło i słonecznie.
Dzisiaj jest słonecznie

Polnisch Wort "sunny"(słonecznie) tritt in Sätzen auf:

Climate and weather - Klimat i pogoda
Dominik Super Sparks 3 Unit 3 part 1
Unit 1 Lesson 5 (seasons)
Pogoda i klimat po angielsku
english for life 29-41

3. sunny sunny


A sunny day.
It's going to be sunny tomorrow.

4. pogodny pogodny


Peter jest bardzo pogodnym dzieckiem i prawie nigdy nie płacze.
Phil był w pogodnym nastroju
Miałem ciężką podróż i liczyłem na pogodny, jasny dom z ciepłym łóżkiem.
Zawsze się uśmiechasz. Co sprawia, że jesteś taki pogodny?

Polnisch Wort "sunny"(pogodny) tritt in Sätzen auf:

happiness - szczęście
szczęście - słówka