das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

graduate auf Polnisch:

1. absolwent absolwent


Każdy absolwent naszego uniwersytetu ma za sobą co najmniej dwa lata nauki angielskiego z natywnym lektorem.

Polnisch Wort "graduate"(absolwent) tritt in Sätzen auf:

English for Medical students and doctors 1
fiszki unit 9 matura solutins upper mediate
1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 900...
Słownik tematyczny - szkoła (extended)
Words which I didn't know from chapter 6

2. ukończyć studia ukończyć studiaPolnisch Wort "graduate"(ukończyć studia) tritt in Sätzen auf:

New matura success Unit 7 Nobody's perfect
Longman rozszerzony, 3. Szkoła (At University, Pro...
Next Move 2 słówka Unit 1, 2, 3
NEW MATURA SUCCESS intermediate UNIT 7
Unit 7 praca, szkoła, podróże i sport

3. ukończyć szkołę ukończyć szkołę


Najpierw muszę ukończyć szkołę i następnie zdać egzamin wstępny na uniwersytet.

Polnisch Wort "graduate"(ukończyć szkołę) tritt in Sätzen auf:

Gateway 4 plus - Study Plans Wordlist
Klasa Gim1, Unit 4 Failure, Lekcja 3: Zeszyt s43-5...
życie rodzinne i towarzyskie
Życie rodzinne i towarzyskie
17. current affairs - słówka

4. absolwent studiów absolwent studiówPolnisch Wort "graduate"(absolwent studiów) tritt in Sätzen auf:

Oceny i wymagania/ Grades and course requirements
przedmioty szkolne, oceny i wymagania
Repetytorium Macmillan Szkoła 2
Unit 3 SZKOŁA roz.
Oceny i wymagania

5. absolwentka absolwentkaPolnisch Wort "graduate"(absolwentka) tritt in Sätzen auf:

Education in Britain
edgar zestaw numer 4
Moja pierwsza lekcja
At University

6. absolwent studiów wyższych absolwent studiów wyższychPolnisch Wort "graduate"(absolwent studiów wyższych) tritt in Sätzen auf:

higher education and places at school
unit 3-4 new matura solutions intermediate
nie pal papieroskuf z polem
Unit 3 A good job
higher education

7. ukończyć ukończyć


musisz ukończyć studia zanim zostaniesz ojcem.
Udało nam sie ukończyć projekt na czas

Polnisch Wort "graduate"(ukończyć) tritt in Sätzen auf:

słówka poczatek października 🌺
Angielski do nauki speak up1
Komponent, egzamin B2, biznes cz.1
słówka module 5

8. absolwent uniwersytetuPolnisch Wort "graduate"(absolwent uniwersytetu) tritt in Sätzen auf:

school subjects
życie szkoly

9. studia


Zrobił studia we Francji.
Nie możemy się zdecydować, czy iść na studia, czy nie.
To głupie z twojej strony zaniedbywać swoje studia.
Kiedy skończyłem studia, dostałem pracę w firmie ojca.
Właśnie robię w Bostonie studia doktoranckie.
Czy już skończylaś studia na uniwersytecie?
Przygotowuje się na studia.
Nauczyciel nalegał, bym poszedł na studia.
On w tym roku idzie na studia.
Mam w planach studia w Australii.
Jak tylko skończę studia, rozejrzę się za nowym lokum.
Chcę iść na studia.
Myślę, że to wstyd, że niektórzy nauczyciele języków obcych kończyli studia nie studiując języka z rodzimymi użytkownikami.
Jego brat wkłada wiele pracy w studia.
Po skończeniu szkoły średniej, poszedł na studia, by zostać pastorem, podobnie jak jego ojciec.

Polnisch Wort "graduate"(studia) tritt in Sätzen auf:

Competence: Is Your Boss Faking It?
stage10, 5-6

10. kończyć szkołę lub studiaPolnisch Wort "graduate"(kończyć szkołę lub studia) tritt in Sätzen auf:

Matura Masters UNIT 9 słówka
Unitttttttttttt 9

11. dla absolwentówPolnisch Wort "graduate"(dla absolwentów) tritt in Sätzen auf:

moja lekcja 5 2/2

12. ukończyć szkole13. ukończyć studia wyższePolnisch Wort "graduate"(ukończyć studia wyższe) tritt in Sätzen auf:

Popular verbs