das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

graduate of auf Polnisch:

1. absolwent absolwent


Każdy absolwent naszego uniwersytetu ma za sobą co najmniej dwa lata nauki angielskiego z natywnym lektorem.