das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

prefer auf Polnisch:

1. woleć


woleć coś niż coś
1. faworyzować kogoś przed kimś 2. woleć herbatę od kawę

Polnisch Wort "prefer"(woleć) tritt in Sätzen auf:

kartkówka nr2 unit 1 (1.4 1.5 1.6 1.7 1.8)
state verbs tylko dla present simple
słowa występujące tylko w simple(bez ing)
STATIVE VERBS - czasowniki statyczne
starland 2: 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g

2. wolec


woleć coś niż coś
1. faworyzować kogoś przed kimś 2. woleć herbatę od kawę

Polnisch Wort "prefer"(wolec) tritt in Sätzen auf:

miesiące, dni tygodnia i pory roku
słówka z angola junit pierwoja
zycie rodzinne i tpwarzyskie
trzecia tabela angielski
feelings and emotions

3. preferowaćPolnisch Wort "prefer"(preferować) tritt in Sätzen auf:

Useful words and phrases
Po nich Bezokolicznik
Moja lekcja 1
czasownik ing
Fiszki Marcin 25.02.2022

4. wolę5. woleć preferowaćPolnisch Wort "prefer"(woleć preferować) tritt in Sätzen auf:

klasa V semestr I (unit 1,2,3)
unit 3-vocabulary