das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

profit auf Polnisch:

1. zysk zysk


Osiągnęli ogromny zysk w ubiegłym roku.
przynosić zysk
Miesięczny zysk to zazwyczaj około $3000
Działalność gospodarcza przynosi nam wiele zysków.
Dla zysku.
Niektóre firmy wykorzystują luki prawne żeby zwiększyć zyski.
uzyskanie zysku
Stanowi on zysk dla przedsiębiorstw i obywateli Europy.
nie powinniśmy poświęcać potencjału w zakresie badań na zyski prywatne.

Polnisch Wort "profit"(zysk) tritt in Sätzen auf:

Artur - Money makes the world go round
XII Państwo i społeczeństwo 4 The economy
Business English - Company structure
oxford excellence for matura 5.3 i 5.4 praca słown...
Zakupy i usługi - Reklama i marketing, handel

2. zarobek zarobekPolnisch Wort "profit"(zarobek) tritt in Sätzen auf:

Isaiah 23 — Watchtower ONLINE LIBRARY
Facebook flush with advertising money - BBC News
Types of evidence//money verbs and nouns
Finanse i Ekonomia - Finance and Economy
Spain football chief Angel Maria Villar Llona arre...

3. dochód dochód


Musisz zgłosić swój dochód na tym formularzu.
Musisz zadeklarować swój dochód na formularzu podatku dochodowego.
Nasze wydatki przekraczają dochód.
dochód brutto
dochód krajowy brutto
Członkowie muszą mieć dochód około 2000.
przychód brutto, dochód brutto
What's your company's revenue? Jaki jest dochód Twojej firmy?
Jego dochód jest bardzo niski.
Znaczenie: 1. Pieniądze zarobione na wykonywanie pracy lub otrzymane z inwestycji, 2. Pieniądze zarobione przez osobę, firmę, rząd itp. w określonym przedziale czasu.Np.: Ma ładny dom i odpowiedni dochód; Przychody firmy znacznie się poprawiły.
Dochód wystarczający na zaspokojenie potrzeb.

Polnisch Wort "profit"(dochód) tritt in Sätzen auf:

podróż morska, czasowniki złożone, inne
Unit 3 książki B1/B2 (A place to live)
ROZDZIAŁ 3 CZĘŚĆ 2 ANGIELSKI
Wordlist 03 - Other
unit 3 - a place to live

4. profit profit


They made a large profit last year.

Polnisch Wort "profit"(profit) tritt in Sätzen auf:

English matter 11.2019

5. zarobek zysk zarobek zysk6. korzyść korzyść


sędzia Hilary wydał wyrok na korzyść Anthonego, tak że Anthony został ukarany grzywną zamiast więzieniem
wzajemna korzyść
jaka jest korzyść z twojej przygody?
Obróciłem wydarzenia na swoją korzyść.
Jaką korzyść widzisz w mieszkaniu w Wielkiej Brytanii zamiast w Polsce?
Jaka korzyść płynie z zatrudniania Ukraińców?
Na korzyść, panie przewodniczący, wszystkich obywateli!
Ten dowód świadczył na jego korzyść.

Polnisch Wort "profit"(korzyść) tritt in Sätzen auf:

angielski +++