das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

qualifications auf Polnisch:

1. kwalifikacje kwalifikacje


Jej kwalifikacje są dość słabe.
Jakie masz kwalifikacje?
Idę na studia, by zdobyć odpowiednie kwalifikacje.
Przykro mi, ale twoje kwalifikacje nie są odpowiednie do tej pracy.
Imponujące kwalifikacje, jak na jeden rok.
W wolnym czasie staram się podnosić swoje kwalifikacje.
Ona ma kwalifikacje, by uczyć zarówno angielskiego, jak i francuskiego.
Co najmniej dwa lata potrwa, zanim ona zdobędzie kwalifikacje na to stanowisko.
Ma dostateczne kwalifikacje na dyrygenta.
Ona ma kwalifikacje pielęgniarki.
Uważasz, że mam kwalifikacje do tej pracy?

Polnisch Wort "qualifications"(kwalifikacje) tritt in Sätzen auf:

Znalezienie pracy (słownictwo A)
What's the right job for you? (02.03.18)
a letter of application for a job
Matura Masters Elementary Unit 9
Praca - przydatne rzeczowniki