das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

river auf Polnisch:

1. rzeka rzeka


Są usytuowane nad jeziorami, rzekami, w górach, nad morzem lub w pobliżu dużych miast.
To zbyt niebezpieczna rzeka, by dzieci mogły w niej pływać.
To jest rzeka.
Rzeka nagle wezbrała i wylała.
Rzeka dzieli miasto na część wschodnią i zachodnią.
Naprzeciwko parku jest piękna rzeka.
Czas jest jak rzeka - nie wraca do źródła.
Wskutek tajfunu rzeka wylała.
Amazonka to druga co do długości rzeka na świecie, po Nilu.
Jak niebezpieczna jest ta rzeka?
Oni zeglowali rzekami
Rzeka to ciek wodny.
„Francuszczyzna płynie jak rzeka.” „Albo jak sraczka.”
Przez dolinę płynie rzeka.
Miasteczko w wodę zaopatruje rzeka.

Polnisch Wort "river"(rzeka) tritt in Sätzen auf:

MG - Discover English 2 - 5 Natural World
English Quest - Unit 3 - Jungle Zone
EViU2 - 066: Life in the country
Krajobraz: cechy - Unit 13 (Świat przyrody)
Weather, disasters, ecology, nature

2. river river


The children are swimming in the river.
The biggest river in the country is the Danube.

Polnisch Wort "river"(river) tritt in Sätzen auf:

i'm going to swim!