das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

speech auf Polnisch:

1. przemowa przemowa


Przemowa bohatera poruszyła wszystkich.

Polnisch Wort "speech"(przemowa) tritt in Sätzen auf:

English grammar worksheets (PDF with answers)
Your body language shapes who you are. Amy Cuddy TED
Using VR to help treat a severe stutter - BBC News
The Anzac post, outrage and a debate about race - ...
Donald Trump to give major speech in Poland - BBC ...

2. mowa mowa


A skoro mowa o Johnie, co u jego siostry?
„Mowa Gettysburska” to zwięzłe przemówienie.
O wilku mowa.
Jego mowa wywarła wrażenie.
Głównym sposobem przekazywania uczuć przez koty jest mowa ciała.

Polnisch Wort "speech"(mowa) tritt in Sätzen auf:

Angielski 999 (wszystkie pozostałe fiszki)
Słówka od Angeli (słowotwórstwo)
Angielski - Nauka i technika - repetytorium
Języki, Państwa i Narodowości - Languages, Countri...
text "A Dream Come True"

3. przemówienie przemówienie


Przemówienie Toma było wspaniałe.
Czy muszę wygłaszać przemówienie?
Jego długie przemówienie wynudziło wszystkich.
Pewien naukowiec wygłosił znakomite przemówienie na temat praw człowieka.
Ponieważ jego przemówienie było zbyt długie, wszyscy byliśmy znudzeni.
„Mowa Gettysburska” to zwięzłe przemówienie.
Wygłosił przemówienie, w którym poparł moje poglądy.
Jego przemówienie okazało się potwornie nudne.
Wygłosił przemówienie dokładnie pasujące do okoliczności.
Jego przemówienie trwało trzy godziny.
Ludzie przyjeżdżali z daleka, by usłyszeć przemówienie prezydenta.

Polnisch Wort "speech"(przemówienie) tritt in Sätzen auf:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 550...
Zwroty i słówka z serialu Breaking Bad
Week 4 Level 3
kartkówka ang
Słówka z zeszytu

4. wypowiedź wypowiedź


W tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz musi poczekać, aż osoba mówiąca skończy wypowiedź, zanim rozpocznie tłumaczenie.
Taka wypowiedź wywoła reakcję.
Przekręcił moją wypowiedź.

5. mówienie


Mówienie po angielsku jest przydatne.
W dobie powszechnego fałszu, mówienie prawdy jest czynem rewolucyjnym.
Mówienie do niego per "sir" wydaje się zbyt feudalne.
Okazało się, że z trudem przychodzi mu mówienie po niemiecku.
Nie jest mi potrzebne mówienie jak rodzimy użytkownik, wystarczy, że będę mówił biegle.
Mówienie po Japońsku jest dla mnie łatwe.
Mówienie takich rzeczy do niej nie pasuje.
Mówienie po angielsku przychodzi mi z trudem.

6. wystąpienie


wystąpienie państwa członkowskiego
Starannie przygotował swoje wystąpienie.
Jego wystąpienie nie odzwierciedlało poglądów partii.
Jego wystąpienie było interesujące.
Moje wystąpienie spotkało się z chłodnym milczeniem.

7. mowa przemówienie8. mowa mówienie przemówieniePolnisch Wort "speech"(mowa mówienie przemówienie) tritt in Sätzen auf:

Angielski 12.2