Week 4 Level 3

5  2    49 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
uczony
Współpracujemy z grupą znanych naukowców.
Lernen beginnen
scholar
We cooperate with a group of famous scholars.
kształt
Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
Lernen beginnen
shape
We have to give our plan its final shape.
wysoka reputacja
Firma ma wysoką reputację ze względu na traktowanie pracowników.
Lernen beginnen
stellar reputation
The company has a stellar reputation for its treatment of workers.
przenosić główną siedzibę firmy
Zamierzamy przenieść główną siedzibę firmy na Cypr.
Lernen beginnen
relocate headquarters
We're going to relocate the headquarters to Cyprus.
następnie
Zaprezentowaliśmy propozycję, która została następnie zaakceptowana przez managerów.
Lernen beginnen
subsequently
We presented a proposal which was subsequently accepted by managers.
transport publiczny
Jakość transportu publicznego ostatnio się poprawiła.
Lernen beginnen
public transportation
The quality of public transportation has improved recently.
cele sprzedaży
Nasze plany sprzedaży zostały zrealizowane.
Lernen beginnen
sales goals
Our sales goals were met.
+42 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Insgesamt 1.086 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.