Week 1 Level 3

5  1    45 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zadzwonić później
Zadzwoń później, proszę.
Lernen beginnen
call back later
Please call me back later.
prowadzić działalność
mamy zamiar prowadzić działalność pod nazwą XYX.
Lernen beginnen
conduct the business
We're going to conduct the business under the name XYX.
konsument
I z tego powodu konsument woli kupić podróbki.
Lernen beginnen
consumer
As a result, the consumer prefers to purchase fake goods.
spoisty, jednolity
Wizerunek firmy musi być spoisty.
Lernen beginnen
cohesive
The image of the company has to be cohesive.
kemping
Nie chcę się zatrzymywać na kempingu.
Lernen beginnen
campsite
I don't want to stay at the campsite.
poufny
Wszystkie dokumenty są poufne.
Lernen beginnen
confidential
All the documents are confidential.
główny inżynier
Główny inżynier kazał nam zostać dłużej.
Lernen beginnen
chief engineer
Chief engineer ordered us to stay longer.
+38 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Insgesamt 1.086 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.