Week 6 Level 1

3  2    42 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nadgodziny
Nie znoszę pracować w nadgodzinach.
Lernen beginnen
overtime
I hate working overtime.
płatność
Płatność powinna być dokonana w terminie.
Lernen beginnen
payment
The payment should be made on time.
wydajność
Jej ogólna wydajność wykracza poza standardy.
Lernen beginnen
efficiency
also: performance / productivity
Her overall efficiency exceeds standards.
opinia o produkcie
Opinia o produkcie będzie gotowa na koniec miesiąca.
Lernen beginnen
product review
The product review will be ready at the end of the month.
wydajność
Produktywność zakładu spadła o 20%.
Lernen beginnen
productivity
The productivity of the plant dropped by 20%.
umieścić reklamę
Umieść naszą reklamę zarówno w prasie jak i w Internecie.
Lernen beginnen
place an advertisement
Place our advertisement both in the press and on the Internet.
reklama online
Reklama online jest najszybszym sposobem pozyskiwania nowych klientów.
Lernen beginnen
online advertising
Online advertising is the quickest way of winning new customers.
+35 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Insgesamt 1.086 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.