Week 5 Level 2

5  1    40 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
finansowanie
Urząd skarbowy zakwestionował finansowanie tej organizacji.
Lernen beginnen
funding
The tax office questioned the funding of the organization.
projektowanie graficzne
Podjął pracę przy projektowaniu graficznym.
Lernen beginnen
graphic design
He took a job in graphic design.
gospodarz
Chcielibyśmy podziękować naszemu gospodarzowi za ten miły wieczór.
Lernen beginnen
host
We'd like to thank our host for this lovely evening.
dowód tożsamości
Czy ma pan jakiś dowód tożsamości?
Lernen beginnen
identification
Have you got any identification?
zdrowy
Jeśli chcesz być zdrowy, musisz zmienić styl życia.
Lernen beginnen
healthy
You have to change your lifestyle if you want to stay healthy.
wyniki finansowe
Film miał bardzo słaby wynik finansowy.
Lernen beginnen
financial performance
The film had a very poor financial performance.
informacja zwrotna
Potrzebuję od was informacji zwrotnej.
Lernen beginnen
feedback
I need feedback from you.
+33 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Insgesamt 1.086 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.