Week 5 Level 3

2.8  2    49 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przebadać
Lekarz mnie zbadał i powiedział, że wszystko jest ze mną w porządku.
Lernen beginnen
to examine
The doctor examined me and said there was nothing wrong with me.
przekonać
Ona przekonała nas żebyśmy weszli na nowe rynki.
Lernen beginnen
to persuade
She persuaded us to come on new markets.
szerokość
To jest bardzo cienkie, mniej więcej szerokości włosa niemowlęcia.
Lernen beginnen
width
It's very thin, it's about a baby's hair width.
być dobrze postrzeganym
On jest dobrze postrzegany.
Lernen beginnen
to be well regarded
He's well regarded.
zakupić komputer
Zakupiliśmy 100 nowych komputerów.
Lernen beginnen
to purchase computer
We purchased 100 new computers.
zażądać
Zażądał funduszy od komitetu.
Lernen beginnen
to solicit
He solicited the committee for funds.
przedsięwzięcie
To przedsięwzięcie było skazane na porażkę.
Lernen beginnen
venture
This venture was deemed to fail.
+42 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Insgesamt 1.086 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.