Week 6 Level 2

4  2    40 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
adres pocztowy
Czy może mi pan podać swój adres pocztowy?
Lernen beginnen
mailing address
Can you give me your mailing address?
wnikliwy
On wydaje się być najbardziej wnikliwy z nich wszystkich.
Lernen beginnen
insightful
He seems to be the most insightful of them.
napływ
Chcielibyśmy zobaczyć napływ nowych członków do naszej organizacji.
Lernen beginnen
influx
We would like to see an influx of new members to our organization.
ubiegający się o pracę
Nie mieliśmy zbyt wielu osób ubiegających się o pracę.
Lernen beginnen
job applicants
We didn't have many job applicants.
większość
Większość pracowników przyszła do pracy w niedzielę.
Lernen beginnen
majority
The majority of employees came to work on Sunday.
osobiście
Musze z tobą porozmawiać o niej osobiście.
Lernen beginnen
in person
I need to talk to you about her in person.
szkolenie liderów
Wszystkie szkolenia liderów, które odbył nie mogły go na to przygotować.
Lernen beginnen
leadership training
All the leadership training he had received could not prepare him for that.
+33 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Insgesamt 1.086 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.