Week 4 Level 2

5  1    40 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
błąd
Popełniliśmy poważny błąd.
Lernen beginnen
error
We've made a major error.
ekonomiczny
Kupowanie niektórych rzeczy w dużych ilościach jest rozsądne, ponieważ jest bardziej oszczędne.
Lernen beginnen
economical
It's quite a good idea to buy some things in bulk, as it's more economical.
chętny
Jestem chętny aby zacząć pracę.
Lernen beginnen
eager
I'm eager to start work.
poradnik pracownika
Przeczytaj dokładnie poradnik pracownika.
Lernen beginnen
employee handbook
Read employee handbook carefully.
doskonałość
Wyniosłeś to na nowy poziom doskonałości.
Lernen beginnen
excellence
You took it to a new level of excellence.
gabinet lekarski
Przyjdź do gabinetu lekarskiego natychmiast.
Lernen beginnen
doctor’s office
Come to doctor's office immediately.
pasjonujący mówca
On jest pasjonującym mówcą
Lernen beginnen
engaging speaker
He's an engaging speaker.
+33 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Insgesamt 1.086 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.