Week 12 Level 2

5  1    44 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
podać do wiadomości publicznej
Musieliśmy podać do wiadomości publicznej co firma zrobiła z tymi pieniędzmi.
Lernen beginnen
to publicize
We had to publicize what the company had done with the money.
potrójny
To potrójna korzyść dla naszej firmy.
Lernen beginnen
triple
It's a triple benefit for our company.
list powitalny
Pozwólcie mi przeczytać list powitalny napisany przez naszego przełożonego.
Lernen beginnen
welcome letter
Let me read the welcome letter written by our supervisor.
zażądać zwrotu
Powinniśmy zażądać zwrotu.
Lernen beginnen
to request refund
We should request a refund.
żądać finansowania
Czy możemy zażądać finansowania od rządu?
Lernen beginnen
to request funding
Can we request funding from the government?
wyjąć wtyczkę
Wyłącz z kontaktu wszystkie komputery zanim wyjdziesz.
Lernen beginnen
unplug
Unplug all the computers before you leave.
transakcja
Transakcja została dokonana wczoraj.
Lernen beginnen
transaction
This transaction was made yesterday.
+37 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(Insgesamt 1.086 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.